Guðmundur Steinþórsson
Löggiltur fasteignasali
[email protected]
899-9600
Elsa Alexandersdóttir
Löggiltur fasteignasali
[email protected]
849-9045
Evert Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
[email protected]
823-3022
Jón Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
[email protected]
897- 3702
Verðskrá

Gjaldskrá - Gildir frá 1. janúar 2017

 

1. Almennt um Þóknun.

1.1. Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema að um annað hafi verið samið. Söluþóknun er umsemjanleg og byggir á mati á markaðssvæði, seljanleika og nánara samkomulagi.

1.2. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram.


2. Kaup og sala.

2.1. Sala fasteigna og skipa.

2.1.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 2% af söluverði auk virðisauka.

2.1.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,5% af söluverði auk virðisauksskatt.

2.1.3. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,0% af söluverði, þó aldrei lægri en kr. 496.000,- með virðisaukaskatt.

2.1.4. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk virðisaukaskatts.

2.1.5. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3 % af söluverði auk virðisauka, en þó aldrei lægri en kr. 62.000,- með virðisauksskatt.

2.1.6. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,5 % af söluverði auk virðisaukaskatts. Miðast við einkasölu.

2.1.7. Sala sumarhúsa 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

2.2. Makaskipti

2.2.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. framangreint.

2.2.2. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala greiðir seljandi söluþóknun samkvæmt sölumboði til þess fasteignasala.


3.0. Þóknun fyrir Leigumiðlun.

3.1. Íbúðarhúsnæði

3.1.1. Þóknun fyrir auglýsingu á vefnum er innifalin.

3.1.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er kr. 49.600.- með virðisauksskatt

3.1.3. Þóknun fyrir fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings samsvarar mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts. Lágmark kr: 100.000.- með virðisauksskatt

Hof ehf. auglýsir, kynnir, aflar gagna og heldur leigusamning.

3.1.4. Fyrir almenna ráðgjöf og eftirfylgni, t.d. vegna vanefnda, greiðist samkvæmt tímagjaldi.

3.1.5.  Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Hof ehf. greiðir þjónustugjald kr. 6.200,- með virðisauksskatt.

3.2. Atvinnuhúsnæði

3.2.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði samsvarar eins mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts.

3.2.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar tveggja mánaðar leigu auk virðisaukaskatts.


4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

4.1. Skriflegt verðmat á íbúðum er kr. 49.600.- með virðisauksskatt.

4.2. Skriflegt verðmat á rað- par- og einbýlishúsum er 49.600.- með virðisauksskatt.

4.3. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er samkvæmt sérsamningi milli aðila.


5.0. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

5.1. Þóknun fyrir yfirferð og skoðun á samningum og skjölum við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

5.2. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annara gjörninga, sem ekki tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 8.680.- með virðisauksskatt fyrir hvert skjal með vottun ef við á auk tímagjalds.

5.3. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.


6.0. Ýmis ákvæði.

6.1. Kaupendaþóknun(umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 62.000,- með virðisauksskatt fyrir þjónustu fasteignasölunnar.

6.2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 62.000,- með virðisauksskatt vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrits teikninga og annarra skjala.

6.3. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Hof ehf greiðir þjónustugjald kr. 6.200,- með virðisauksskatt.

6.4. Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.


7.0. Tímagjald.

7.1. Almennt tímagjald er kr. 24.800,- með virðisauksskatt.

7.2. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 24.800.- með virðisauksskatt.